Klauzula niedozwolona 5306 XVII AmC 10708/12

Numer klauzuli:
5306
Data wyroku:
2013-06-27
Data wpisu:
2013-10-04
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego dla siedziby partnera

Kolejne klauzule

2013-10-04

5305 XVII AmC 2024/12

Jeżeli Zleceniodawca nie ubezpieczy przesyłki do pełnej wartości, odpowiedzialność [...]jest o...

2013-10-04

5307 XVII AmC 12123/12

W przypadku nie znalezienia nowego Nabywcy, Sprzedający zwrócił Kupującemu wpłaconą zaliczkę ...