fb

Klauzula niedozwolona 5305 XVII AmC 2024/12

Numer klauzuli:
5305
Data wyroku:
2012-11-05
Data wpisu:
2013-10-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli Zleceniodawca nie ubezpieczy przesyłki do pełnej wartości, odpowiedzialność [...]jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za zawinione zgubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do rzeczywistej wartości szkody nie więcej jednak niż 100 złotych

Kolejne klauzule

2013-10-04

5304 XVII AmC 11386/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla ...

2013-10-04

5306 XVII AmC 10708/12

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego...