Klauzula niedozwolona 5310 XVII AmC 8700/12

Numer klauzuli:
5310
Data wyroku:
2013-06-04
Data wpisu:
2013-10-04
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Odstąpienie od Umowy przez konsumenta w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, powoduje potrącenie z wpłaconej zaliczki kwoty 900,00 PLN, tytułem kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji, pomniejszonej o wpłatę na poczet kosztu opracowania projektu. Odstąpienie od umowy po upływie 7 dni od jej zawarcia, powoduje potrącenie ...% wartości kuchni z dokonanej przedpłaty, na poczet ceny, nie mniej jednak niż kwota 1.200,00 PLN

Kolejne klauzule

2013-10-04

5309 XVII AmC 8228/12

Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie...

2013-10-04

5311 XVII AmC 7915/12

W przypadku stwierdzenia (…) używania publikacji zwrot nie zostanie przyjęty...