Klauzula niedozwolona 5316 XVII AmC 6438/12

Numer klauzuli:
5316
Data wyroku:
2013-06-19
Data wpisu:
2013-10-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Strony zgodnie ustalają, iż z upływem okresu wyłączności, o którym mowa powyżej umowa niniejsza przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia

Kolejne klauzule

2013-10-04

5315 XVII AmC 3663/12

[...] zastrzega sobie prawo do zmiany (…) treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu...

2013-10-04

5317 XVII AmC 3926/12

Zespół sklepu [...] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklep...