Klauzula niedozwolona 5315 XVII AmC 3663/12

Numer klauzuli:
5315
Data wyroku:
2013-01-25
Data wpisu:
2013-10-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo do zmiany (…) treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu

Kolejne klauzule

2013-10-04

5314 XVII AmC 12722/12

Utrata kluczy lub dokumentów samochodu powoduje obciążenie Najemcy w kwocie 1000.00 zł...

2013-10-04

5316 XVII AmC 6438/12

Strony zgodnie ustalają, iż z upływem okresu wyłączności, o którym mowa powyżej umowa niniej...