Klauzula niedozwolona 5323 XVII AmC 8761/12

Numer klauzuli:
5323
Data wyroku:
2013-06-04
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie wynikłej szkody

Kolejne klauzule

2013-10-15

5322 XVII AmC 8264/12

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszcze...

2013-10-15

5324 XVII AmC 8696/12

Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami, rozstrzygane będą w pierwszej kole...