Klauzula niedozwolona 5328 XVII AmC 3752/11

Numer klauzuli:
5328
Data wyroku:
2012-06-18
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący nie będzie mógł odmówić podpisania protokołu odbioru z powodów braków lub usterek, które nie zostały ujęte w protokole podającym powody odmowy protokołu odbioru

Kolejne klauzule

2013-10-15

5327 XVII AmC 3752/11

Jeśli Sprzedający odstąpi od niniejszej umowy w trybie § 13 pkt 1 lub 2 Kupujący zapłaci na rz...

2013-10-15

5329 XVII AmC 3752/11

Jeżeli Kupujący lub upoważniony przedstawiciel nie stawi się w wyznaczonym w § 6 terminie odbio...