Klauzula niedozwolona 5329 XVII AmC 3752/11

Numer klauzuli:
5329
Data wyroku:
2012-06-18
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Jeżeli Kupujący lub upoważniony przedstawiciel nie stawi się w wyznaczonym w § 6 terminie odbioru Sprzedający ma prawa dokonać odbioru Lokalu tak jakby Kupujący był przy odbiorze Lokalu

Kolejne klauzule

2013-10-15

5328 XVII AmC 3752/11

Z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący nie będzie mógł odmówić podpisania protokołu odbioru z pow...

2013-10-15

5330 XVII AmC 4445/12

Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie ...