Klauzula niedozwolona 5330 XVII AmC 4445/12

Numer klauzuli:
5330
Data wyroku:
2013-03-05
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana

Kolejne klauzule

2013-10-15

5329 XVII AmC 3752/11

Jeżeli Kupujący lub upoważniony przedstawiciel nie stawi się w wyznaczonym w § 6 terminie odbio...

2013-10-15

5331 XVII AmC 5345/11

Kredytobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku opłat w wysokości określonej w Tabe...