fb

Klauzula niedozwolona 5332 XVII AmC 466/12

Numer klauzuli:
5332
Data wyroku:
2012-05-30
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sporządzić protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez w/w pracownika

Kolejne klauzule

2013-10-15

5331 XVII AmC 5345/11

Kredytobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku opłat w wysokości określonej w Tabe...

2013-10-17

5333 XVII AmC 465/12

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz podpisaną przez Kupuj...