Klauzula niedozwolona 5341 XVII AmC 11958/12

Numer klauzuli:
5341
Data wyroku:
2013-06-24
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sprzedawca może odmówić wykonania niniejszej umowy, jeżeli Kupujący nie wpłaci całej kwoty zaliczki w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odmowa wykonania niniejszej umowy przez Sprzedawcę z tego powodu nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia woli Kupującemu

Kolejne klauzule

2013-10-17

5340 XVII AmC 11957/12

Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego zgodnie z § 7 poniżej jako dzień wyd...

2013-10-17

5342 XVII AmC 11959/12

Zmiana ceny wywołana takimi przyczynami nie wymaga zmiany niniejszej umowy i może zostać wprowadz...