Klauzula niedozwolona 5347 XVII AmC 3509/12

Numer klauzuli:
5347
Data wyroku:
2013-04-23
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora

Kolejne klauzule

2013-10-17

5346 XVII AmC 8211/12

przesyłka nie została dostarczona do adresata. (…) nie ponosimy odpowiedzialności za nierzeteln...

2013-10-17

5348 XVII AmC 12932/12

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawc...