Klauzula niedozwolona 5348 XVII AmC 12932/12

Numer klauzuli:
5348
Data wyroku:
2013-06-28
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mający wpływ na cenę pojazdu

Kolejne klauzule

2013-10-17

5347 XVII AmC 3509/12

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą...

2013-10-17

5349 XVII AmC 12932/12

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą...