Klauzula niedozwolona 5349 XVII AmC 12932/12

Numer klauzuli:
5349
Data wyroku:
2013-06-28
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa

Kolejne klauzule

2013-10-17

5348 XVII AmC 12932/12

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawc...

2013-10-17

5350 XVII AmC 1765/11

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminac...