Klauzula niedozwolona 5350 XVII AmC 1765/11

Numer klauzuli:
5350
Data wyroku:
2012-09-25
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę

Kolejne klauzule

2013-10-17

5349 XVII AmC 12932/12

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą...

2013-10-17

5351 XVII AmC 1765/11

[...] zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z...