Klauzula niedozwolona 5351 XVII AmC 1765/11

Numer klauzuli:
5351
Data wyroku:
2012-09-25
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (…).

Kolejne klauzule

2013-10-17

5350 XVII AmC 1765/11

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminac...

2013-10-17

5352 XVII AmC 1765/11

Z ważnych powodów [...] może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w...