Klauzula niedozwolona 5352 XVII AmC 1765/11

Numer klauzuli:
5352
Data wyroku:
2012-09-25
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Z ważnych powodów [...] może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (…)

Kolejne klauzule

2013-10-17

5351 XVII AmC 1765/11

[...] zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z...

2013-10-17

5353 XVII AmC 1765/11

Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunk...