Klauzula niedozwolona 5353 XVII AmC 1765/11

Numer klauzuli:
5353
Data wyroku:
2012-09-25
Data wpisu:
2013-10-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania

Kolejne klauzule

2013-10-17

5352 XVII AmC 1765/11

Z ważnych powodów [...] może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w...

2013-10-17

5354 XVII AmC 1765/11

Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 35 PLN...