fb

Klauzula niedozwolona 5365 XVII AmC 9017/12

Numer klauzuli:
5365
Data wyroku:
2013-08-26
Data wpisu:
2013-10-18
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w par. 6 niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2013-10-18

5364 XVII AmC 9141/12

W przypadku zalegania z płatnością co najmniej trzech rat Sprzedający zastrzega sobie prawo do m...

2013-10-18

5366 XVII AmC 9015/12

Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, sku...