Klauzula niedozwolona 5366 XVII AmC 9015/12

Numer klauzuli:
5366
Data wyroku:
2013-08-26
Data wpisu:
2013-10-18
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy

Kolejne klauzule

2013-10-18

5365 XVII AmC 9017/12

W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub oso...

2013-10-22

5367 XVII AmC 7599/12

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (…) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wo...