Klauzula niedozwolona 5367 XVII AmC 7599/12

Numer klauzuli:
5367
Data wyroku:
2013-06-17
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (…) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec [...] oryginał

Kolejne klauzule

2013-10-18

5366 XVII AmC 9015/12

Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, sku...

2013-10-22

5368 XVII AmC 1318/13

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, g...