Klauzula niedozwolona 5383 XVII AmC 8697/12

Numer klauzuli:
5383
Data wyroku:
2013-07-02
Data wpisu:
2013-10-23
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku stwierdzenia przez zleceniobiorcę, że zleceniodawca przedstawił mu dane nieprawdziwe bądź zataił wiadomości mające istotne znaczenie dla sprawy, w tym nie przekazał istotnej dokumentacji lub też podjął czynności o których mowa z pkt 5 niniejszego paragrafu, zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na wezwanie 2500 zł kary umownej

Kolejne klauzule

2013-10-23

5382 XVII AmC 8697/12

W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zle...

2013-10-25

5384 XVII AmC 674/13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli poczta lub kurier uszkodzą przesyłkę...