fb

Klauzula niedozwolona 5382 XVII AmC 8697/12

Numer klauzuli:
5382
Data wyroku:
2013-07-02
Data wpisu:
2013-10-23
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za czynności dokonane do tego czasu, w tym pełne wynagrodzenie liczone od wartości przedmiotu sporu oraz pełna stawka minimalna za prowadzenie sprawy przed sądem w Instancji w czasie trwania pełnomocnictwa. Wynagrodzenie zapłacone nie podlega zwrotowi

Kolejne klauzule

2013-10-23

5381 XVII AmC 8697/12

W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasą...

2013-10-23

5383 XVII AmC 8697/12

W przypadku stwierdzenia przez zleceniobiorcę, że zleceniodawca przedstawił mu dane nieprawdziwe ...