Klauzula niedozwolona 5381 XVII AmC 8697/12

Numer klauzuli:
5381
Data wyroku:
2013-07-02
Data wpisu:
2013-10-23
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasądowej zawartej z dłużnikiem świadczeń okresowych na przyszłość, wynagrodzenie w wysokości 1-miesięcznego przyznanego świadczenia okresowego za każdy rok

Kolejne klauzule

2013-10-23

5380 XVII AmC 12134/12

Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupu...

2013-10-23

5382 XVII AmC 8697/12

W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zle...