Klauzula niedozwolona 5380 XVII AmC 12134/12

Numer klauzuli:
5380
Data wyroku:
2013-06-26
Data wpisu:
2013-10-23
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupującemu

Kolejne klauzule

2013-10-22

5379 XVII AmC 2308/13

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawc...

2013-10-23

5381 XVII AmC 8697/12

W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasą...