fb

Klauzula niedozwolona 5379 XVII AmC 2308/13

Numer klauzuli:
5379
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publikowanych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu

Kolejne klauzule

2013-10-22

5378 XVII AmC 2307/13

Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę list...

2013-10-23

5380 XVII AmC 12134/12

Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupu...