Klauzula niedozwolona 5394 XVII AmC 3461/12

Numer klauzuli:
5394
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 300 złotych i odpowiedzialność firmy [...] ograniczona jest jak w ust.7

Kolejne klauzule

2013-10-25

5393 XVII AmC 3461/12

Odpowiedzialność firmy [...] z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona...

2013-10-25

5395 XVII AmC 8795/12

Jeżeli Zamawiający działa w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, a osoba ta nie zapłaciła Agenc...