Klauzula niedozwolona 5419 XVII AmC 8293/12

Numer klauzuli:
5419
Data wyroku:
2013-08-26
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru

Kolejne klauzule

2013-11-06

5418 XVII AmC 8292/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właś...

2013-11-06

5420 XVII AmC 8294/12

(…) [...]dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od ...