Klauzula niedozwolona 5418 XVII AmC 8292/12

Numer klauzuli:
5418
Data wyroku:
2013-08-26
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-11-06

5417 XVII AmC 8290/12

[...] zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty op...

2013-11-06

5419 XVII AmC 8293/12

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić...