Klauzula niedozwolona 5417 XVII AmC 8290/12

Numer klauzuli:
5417
Data wyroku:
2013-08-26
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie [...]

Kolejne klauzule

2013-11-06

5416 XVII AmC 2341/13

Po upływie sześciu tygodni od przewidywanej daty dostarczenia pojazdu określonej w zamówieniu, K...

2013-11-06

5418 XVII AmC 8292/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właś...