Klauzula niedozwolona 5433 XVII AmC 5348/11

Numer klauzuli:
5433
Data wyroku:
2012-07-31
Data wpisu:
2013-11-07
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie

Kolejne klauzule

2013-11-07

5432 XVII AmC 9143/12

Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgo...

2013-11-07

5434 XVII AmC 8855/12

Mimo dołożenia wszelkich starań [...] nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawiera...