Klauzula niedozwolona 5449 XVII AmC 11277/12

Numer klauzuli:
5449
Data wyroku:
2013-09-16
Data wpisu:
2013-11-26
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W ciągu 7 dni od bezskutecznego upływu takiego ostatecznego terminu Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, zatrzymując zaliczkę uiszczoną przez Kupującego tytułem kary umownej za niewykonywanie umowy

Kolejne klauzule

2013-11-18

5448 XVII AmC 4270/12

Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot, odmowę przyjęcia cz...

2013-11-26

5451 XVII AmC 1859/12

Zespół sklepu [...] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepi...