Klauzula niedozwolona 5463 XVII AmC 2325/13

Numer klauzuli:
5463
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-11-29
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia

Kolejne klauzule

2013-12-04

5464 XVII AmC 9047/12

Zamawiający zobowiązuje się w przypadku rezygnacji z obsługi organizacyjnej do zapłacenia całe...