Klauzula niedozwolona 5462 XVII AmC 2323/13

Numer klauzuli:
5462
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-11-29
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego

Kolejne klauzule

2013-11-29

5461 XVII AmC 2327/13

Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile nie uzgodn...

2013-11-29

5463 XVII AmC 2325/13

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...