Klauzula niedozwolona 5484 XVII AmC 2155/12

Numer klauzuli:
5484
Data wyroku:
2013-03-07
Data wpisu:
2013-12-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek zniszczenie lub też kradzież pojemników

Kolejne klauzule

2013-12-18

5483 XVII AmC 8861/12

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji, sporów itp. jest Sąd właściwy Sprze...

2014-01-08

5485 XVII AmC 650/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów ...