Klauzula niedozwolona 5485 XVII AmC 650/12

Numer klauzuli:
5485
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2014-01-08
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich

Kolejne klauzule

2013-12-18

5484 XVII AmC 2155/12

Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek zniszczenie lub też...

2014-01-08

5486 XVII AmC 8393/12

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych rozpatruje je sąd właści...