Klauzula niedozwolona 5486 XVII AmC 8393/12

Numer klauzuli:
5486
Data wyroku:
2013-08-19
Data wpisu:
2014-01-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych rozpatruje je sąd właściwy dla siedziby Sklepu

Kolejne klauzule

2014-01-08

5485 XVII AmC 650/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów ...

2014-01-08

5487 XVII AmC 11664/12

Zaliczka określona w §5 ustęp 1 niniejszej umowy jest wymagana w związku z koniecznością nabyc...