Klauzula niedozwolona 5488 XVII AmC 8670/12

Numer klauzuli:
5488
Data wyroku:
2013-10-28
Data wpisu:
2014-01-08
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego

Kolejne klauzule

2014-01-08

5487 XVII AmC 11664/12

Zaliczka określona w §5 ustęp 1 niniejszej umowy jest wymagana w związku z koniecznością nabyc...

2014-01-08

5489 XVII AmC 3358/12

Właściciel internetowego Sklep Wojewodzic nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczen...