Klauzula niedozwolona 5489 XVII AmC 3358/12

Numer klauzuli:
5489
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2014-01-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Właściciel internetowego Sklep Wojewodzic nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską

Kolejne klauzule

2014-01-08

5488 XVII AmC 8670/12

Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd w...

2014-01-08

5490 XVII AmC 3358/12

W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, ...