Klauzula niedozwolona 5495 XVII AmC 11665/12

Numer klauzuli:
5495
Data wyroku:
2013-09-30
Data wpisu:
2014-01-08
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki nie zaliczonej na poczet ceny i nie zwróconej na podstawie niniejszego paragrafu, jako kary umownej przysługującej Sprzedawcy w razie nieprzystąpienia przez Kupującego do zawarcia umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie, pomimo takiego obowiązku

Kolejne klauzule

2014-01-08

5494 XVII AmC 8340/12

(…) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów...

2014-01-08

5496 XVII AmC 7474/12

W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej nale...