Klauzula niedozwolona 5508 XVII AmC 3730/10

Numer klauzuli:
5508
Data wyroku:
2012-06-12
Data wpisu:
2014-01-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (…) - istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu, - zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań, - uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym

Kolejne klauzule

2014-01-30

5507 XVII AmC 3730/10

Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryza...

2014-02-03

5509 XVII AmC 12312/12

Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowe...