Klauzula niedozwolona 5509 XVII AmC 12312/12

Numer klauzuli:
5509
Data wyroku:
2013-09-30
Data wpisu:
2014-02-03
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu

Kolejne klauzule

2014-01-30

5508 XVII AmC 3730/10

Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmienn...

2014-02-03

5510 XVII AmC 12314/12

W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzed...