Klauzula niedozwolona 5520 XVII AmC 11388/12

Numer klauzuli:
5520
Data wyroku:
2013-11-05
Data wpisu:
2014-02-04
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu

Kolejne klauzule

2014-02-04

5519 XVII AmC 515/09

Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej...

2014-02-04

5521 XVII AmC 3952/13

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, z...