Klauzula niedozwolona 5519 XVII AmC 515/09

Numer klauzuli:
5519
Data wyroku:
2010-05-13
Data wpisu:
2014-02-04
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej

Kolejne klauzule

2014-02-03

5518 XVII AmC 8974/12

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (rozbieżności otrzymanego towaru z zamówieni...

2014-02-04

5520 XVII AmC 11388/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla ...