Klauzula niedozwolona 5530 AmC XVII 5921/11

Numer klauzuli:
5530
Data wyroku:
2012-07-23
Data wpisu:
2014-02-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania zwycięzcom Konkursu Nagród o zbliżonych do wskazanych w punkcie V Regulaminu, parametrach i cenie w przypadku braku możliwości zakupu przez Organizatora nagród wskazanych w ww. punkcie V

Kolejne klauzule

2014-02-04

5529 XVII AmC 10208/12

W żadnym przypadku [..] nie będzie prawnie lub finansowo odpowiedzialny za ewentualne straty lub ...

2014-02-04

5531 XVII AmC 3969/12

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym...