Klauzula niedozwolona 5533 XVII AmC 5740/11

Numer klauzuli:
5533
Data wyroku:
2012-07-31
Data wpisu:
2014-02-04
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Za okres wstrzymania Usług(i) Abonentowi nie przysługuje prawo roszczeń odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług(i), w tym obniżenia Opłaty za okres wstrzymania

Kolejne klauzule

2014-02-04

5532 XVII AmC 5414/12

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpat...

2014-02-06

5534 XVII AmC 5649/12

Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego, [...] . nie ponosi odpowiedzialności za jaki...