Klauzula niedozwolona 5542 XVII AmC 11749/12

Numer klauzuli:
5542
Data wyroku:
2013-05-09
Data wpisu:
2014-02-13
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki

Kolejne klauzule

2014-02-13

5543 XVII AmC 11751/12

Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowe...