Klauzula niedozwolona 5545 XVII AmC 3753/11

Numer klauzuli:
5545
Data wyroku:
2012-10-29
Data wpisu:
2014-02-13
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych (§ 6 ust. 3 umowy)

Kolejne klauzule

2014-02-13

5544 XVII AmC 5381/11

Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także: 2) doznanie kilka rodzajów trwałego uszcz...

2014-02-13

5546 XVII AmC 3753/11

W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaż...