Klauzula niedozwolona 5546 XVII AmC 3753/11

Numer klauzuli:
5546
Data wyroku:
2012-10-29
Data wpisu:
2014-02-13
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaży albo umowy najmu Nieruchomości pomiędzy Klientem, a zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 (§ 5 ust. 1 umowy)

Kolejne klauzule

2014-02-13

5545 XVII AmC 3753/11

W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Po...

2014-02-13

5547 XVII AmC 3869/12

Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem,[...] zwraca uiszczo...