Klauzula niedozwolona 5547 XVII AmC 3869/12

Numer klauzuli:
5547
Data wyroku:
2013-03-20
Data wpisu:
2014-02-13
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem,[...] zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane

Kolejne klauzule

2014-02-13

5546 XVII AmC 3753/11

W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaż...

2014-02-14

5548 XVII AmC 2023/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek nie wykonania lub nienale...